🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • OpenOffice.org for Linux
 • OpenOffice.org 3.3 for Linux là phần mềm văn phòng mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, hoàn toàn có thể thay thế bộ MS Office.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Apache OpenOffice Portable Bộ ứng dụng văn phòng miễn phí
 • Apache OpenOffice Portable 4.1.6 là bộ phần mềm văn phòng bao gồm một bộ xử lý văn bản, spreadsheet, công cụ thuyết trình, vẽ và cơ sở dữ liệu, tất cả được gói trong 1 phần mềm portable giúp bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice Document Reader for Android
 • OpenOffice là phần mềm văn phòng mã nguồn mở rất quen thuộc với mọi người nay đã có mặt trên Android. Giờ đây bạn có thể xem tài liệu của mình bằng cách sử dụng OpenOffice hay LibreOffice trên đường đi.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice.org SDK for Mac (Intel)
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • OpenOffice.org SDK
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Sun PDF Import Extension
 • Sun PDF Import Extension là một hữu ích add-in cho OpenOffice.org, cho phép bạn chỉnh sửa file PDF khi mà các tập tin gốc không tồn tại nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️