OpenOffice.org SDK

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 7,6 MB
  • Lượt xem: 371
  • Lượt tải: 359
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.

OpenOffice.org SDK

Liên kết tải về

Link Download chính thức: