🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • FOLIO Back Offices - Phần mềm kế toán
 • FOLIO Back Offices (BO) là giải pháp tổng thể quản lý hệ thống tài chính, kế toán được thiết kế chuyên cho Khách sạn, Resort, Nhà hàng. Phù hợp với chuẩn kế toán Việt Nam và được cập nhật liên tục.
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Minitab Phầm mềm thống kê mạnh mẽ
 • Minitab là phần mềm thống kê mạnh mẽ, giúp dự đoán, hình dung, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh, loại bỏ chi phí phát sinh và sai lầm có thể xảy ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Google Analytics cho Android Quản trị website trên Android
 • Ứng dụng Google Analytics hiển thị những gì mới và những gì quan trọng trong profile Google Analytics. Xem các thông số trong thời gian thực, bảng điều khiển có thể tùy biến được cùng các sự kiện khác ngay trên điện thoại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • GS-Calc Phần mềm bảng tính đa năng
 • GS-Calc là phần mềm bảng tính, cho phép người dùng theo dõi các khoản chi tiêu và thu nhập, doanh số cũng như chỉnh sửa nhanh tài liệu và cơ sở dữ liệu.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu