English Vietnamese English Dictionary cho iOS 4.5 Ứng dụng từ điển Anh-Việt-Anh cho iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 22 👨
 • Phát hành:
 • Version: 4.5
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 49,9 MB
 • Lượt xem: 8.773
 • Lượt tải: 8.460
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 7.0 trở lên
Giới thiệu

English Vietnamese English Dictionary for iOS là từ điển Anh-Anh-Việt hữu ích cho người dùng iPhone/iPad.

Bộ từ điển tiện ích này phù hợp cho người Việt học tiếng Anh hoặc người nước ngoài học tiếng Việt.

English Vietnamese English Dictionary bao gồm 8 bộ từ điển offline và 4 bộ từ điển online.

Chức năng:

 • Tìm kiếm thông minh
 • Dự liệu phong phú
 • 8 bộ từ điển offline
 • 4 bộ từ điển online
 • Từ điển Anh-Việt; Việt-Anh; từ điển tiếng Việt
 • Sách ngữ pháp tiếng Anh và bài thi TOEFL
 • Tính năng thông minh và tiện ích
 • Dịch trực tuyến

Minh Lộc

Liên kết tải về