🖼️
🖼️
  • Teamspeak Client (64-bit) Phần mềm chat trực tuyến
  • TeamSpeak là phần mềm linh hoạt, mạnh mẽ, với khả năng mở rộng phần mềm cho phép mọi người nói chuyện với nhau qua Internet. Điểm mạnh của teamspeak là khả năng hỗ trợ số lượng lớn người dùng cùng một lúc, khả năng phân quyền mạnh, linh hoạt trong sắp xếp
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️