🖼️
🖼️
  • VietinBank iPay cho iOS Giao dịch ngân hàng trên iPhone/iPad
  • VietinBank iPay cho iOS cho phép khách hàng thực hiện vấn tin tài khoản, lịch sử giao dịch, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, trả nợ vay, gửi tiết kiệm trực tuyến, nhận tiền kiều hối... vô cùng thuận tiện ngay trên chiếc dế yêu của mình.
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
  • VietinBank iPay Giao dịch ngân hàng VietinBank điện tử
  • VietinBank iPay là dịch vụ ngân hàng điện tử iPay của VietinBank, giúp khách hàng thực hiện vấn tin tài khoản, xem lịch sử giao dịch, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, trả nợ vay, gửi tiết kiệm trực tuyến mọi lúc mọi nơi, kể cả những ngày lễ ngày tết.
  • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️