🖼️
🖼️
 • Miro Ứng dụng bảng trắng online
 • Miro for web là một nền tảng bảng trắng (whiteboard) kỹ thuật số, có thể giúp bạn dễ dàng trao đổi và làm việc với các thành viên trong nhóm từ xa một cách hiệu quả.
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Miro cho Mac Ứng dụng bảng trắng online cho Mac
 • Miro cho Mac là ứng dụng bảng trắng online, cho phép các nhóm từ xa làm việc hiệu quả, từ việc trao đổi thông tin cho đến lập kế hoạch và quản lý quy trình làm việc một cách nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Miro Bảng trắng online để làm việc nhóm từ xa
 • Miro là một nền tảng whiteboard (bảng trắng) dùng để cộng tác trực tuyến, giúp các nhóm làm việc có thể trao đổi thông tin với nhau một cách dễ dàng hơn trong thời gian thực.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Concepts Ứng dụng phác thảo trên canvas vô cực
 • Concepts là ứng dụng phác thảo miễn phí cho Windows 10, giúp bạn phác họa ý tưởng trên canvas vô cực, viết ghi chú và vẽ tự do, hỗ trợ nghiêng thiết bị và áp lực, vẽ hình, thiết kế sản phẩm và bản vẽ.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️