🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • CodeTwo QR Code Desktop Reader Phần mềm đọc mã QR trên máy tính

  • CodeTwo QR Code Desktop Reader là phần mềm đọc mã QR ngay trên màn hình máy tính mà không cần nhờ cậy các thiết bị chuyên dụng. Sử dụng phần mềm này, người dùng dễ dàng xem được mọi thông tin ẩn chứa sau mã QR chỉ trong vài nốt nhạc.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
  • ZXing Project QR Code Generator

  • Mã QR là một mã ma trận (hay mã vạch hai chiều) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994. Chữ "QR" xuất phát từ "Quick Response", trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc
  • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
  • SDR Free QR Code Generator Phần mềm tạo mã QR miễn phí

  • SDR Free QR Code Generator là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn chuyển văn bản thông thường, liên kết web, số điện thoại và các hình thức dữ liệu khác sang dạng mã QR. Mã QR là một dạng mã hóa ký tự tương tự như mã vạch, tuy nhiên hình thức này cho phép lưu trữ nhiều thông tin hơn.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️