SenseBot for Mac

Truy cập
3 (1) Semantic Engines Miễn phí 267 Dung lượng: 13,1 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

SenseBot - Search Results Summarizer (tổng kết kết quả tìm kiếm) là một add-on dành cho Firefox giúp thêm một tổng kết cho trang kết quả tìm kiếm trên Google. Thực hiện công việc tìm kiếm của bạn như bình thường, và trên trang kết quả tìm kiếm sẽ có một số khái niệm chính được hiển thị. Các khái niệm này đã được trích xuất từ trang web có từ khóa tìm kiếm. Bạn có thể kích vào một khái niệm và nó sẽ được thêm vào từ khóa tìm kiếm tiếp theo của bạn. Khi kích vào nút “show text”, một văn bản ngắn gọn của các kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trong cùng một trang.

Phiên bản mới này có:

Thêm các chỉnh sửa dành cho hỗ trợ thay đổi cấu trúc Google SERP.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 13,1 MB
  • Lượt xem: 277
  • Lượt tải: 267
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về