Sorterox for Mac

Tải về
5 (2) Omid Pajuhideh Dùng thử 375 Dung lượng: 12,6 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel

Sorterox là cách đơn giản để lọc, sắp xếp và copy hàng trăm hoặc hàng ngàn file và folder chỉ với thao tác kéo và thả.

Trong công việc hàng ngày, có rất nhiều file cần phải lọc, copy và sao lưu, ví như khi sắp xếp ảnh cho trang web, blog và sao lưu, khi các file và folder trùng, tạo bản copy của file ảnh và audio cho thiết bị iPad, iPod hoặc iPhone, và khi bạn muốn sắp xếp các file download. Tại sao lại phải bỏ thời gian quý báu ra để lọc, chuyển và copy bằng tay từng mục tin một?

Hãy sử dụng Sorterox để lọc, sắp xếp, copy và sao lưu hàng trăm hoặc hàng ngàn file và folder chỉ với một thao tác kéo và thả.

Các tính năng chính:

Lọc, sắp xếp và copy các file tự động vào đúng folder bạn cần với một công nghệ mạnh mẽ, giúp công việc hàng ngày trở lên dễ dàng hơn.

Người dùng sẽ không còn phải chuyển hoặc copy từng file một bằng tay. Cho tất cả các file vào một folder và để Sorterox lọc, sắp xếp chúng sang các folder khác nhau giúp bạn.

Lọc và sắp xếp các file và folder dựa vào các rule mà bạn tạo theo nhu cầu của mình

Công cụ Auto Sort có khả năng tự động lọc và sắp xếp các file bên trong folder nguồn trong background và ghi lại quá trình lọc trong một file bản ghi.

Để có thể lọc và sắp xếp các loại file khác nhau vào nhiều folder, tạo một rule cho mỗi loại file. Tạo nhiều rule để lọc một loại file cho phép bạn lọc cùng một loại file vào nhiều folder khác nhau.

Công cụ lọc mạnh mẽ cho phép bạn lọc và sắp xếp các file theo loại file và từ khóa

Phần mềm này có thể hạn chế quá trình lọc bàng ngày tạo file và ngày chỉnh sửa.

Nếu cần, phần mềm này có thể tạo một folder cho mỗi ngày, mỗi tháng hoặc mỗi năm và cho các file này vào các folder đó.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 12,6 MB
  • Lượt xem: 379
  • Lượt tải: 375
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: