ShiftEdit

Truy cập
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 475
  • Lượt tải: 447
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

ShiftEdit là một công cụ IDE có tính linh hoạt rất cao trong việc phát triển web, cụ thể như:

- Tạo file mới

- Upload dữ liệu từ hệ thống tới server

- Hỗ trợ việc import file dữ liệu từ web site DreamWeaver

- Kết nối với web server qua SFTP

- Mở trực tiếp các file lưu trữ trong Dropbox

Tương tự như với Codey, người sử dụng phải soạn thảo mã theo cách thủ công. Bên cạnh đó, ShiftEdit còn có thêm chế độ Design View với chức năng tương tự như WYSIWYG, chương trình sẽ hiển thị phần giao diện bên ngoài của trang web ngày khi bạn code:

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo