JustEdit

Truy cập
3 (1) JustEdit Miễn phí 552 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

Có thể coi đây là sự kết hợp khá hoàn hảo giữa Codey ShiftEdit, với JustEdit chúng ta có thể soạn thảo mã JavaScript, HTML5, CSS và nhiều ngôn ngữ khác.

Giao diện điều khiển chính được sắp xếp rất đơn giản, và có 3 tab chính tại đây tương ứng với Javascript, HTML, CSS, người dùng phải code theo cách thủ công. Tất cả những thay đổi sẽ này sẽ được hiển thị tại cửa sổ bên phải. Một tính năng nâng cao của JustEdit là chế độ Smart Phone – hiển thị phần giao diện của web site khi hoạt động trên các thiết bị di động:

Bên cạnh đó, JustEdit còn có thêm 1 tính năng khác nữa, đó là đóng gói project. Và với chức năng này, chúng ta có thể dễ dàng xây dựng được nhiều project dựa vào nền tảng đã có sẵn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 563
  • Lượt tải: 552
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: