Snippet Compiler 3.0.2 for .NET 3.5

Tải về
  • Đánh giá:
    4,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 3.399
  • Lượt tải: 3.395
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu
Snippet Compiler là công cụ dùng để viết code, biên dịch và chạy, nó đặc biệt có ích đối với những đoạn code nhỏ (khi bạn không muốn tạo toàn bộ project VS.NET cùng với các tập tin đi kèm).

Ví dụ, đoạn code dưới đây gọi chạy một ứng dụng khác (Notepad) từ .NET. Bạn có thể thực thi (chạy) đoạn code này ngay trong Snippet Compiler (chỉ việc nhấn nút Play).

using System;

using System.Collections;

public class MyClass {

public static void Main() {

System.Diagnostics.Process proc = new System.Diagnostics.Process();

proc.StartInfo.FileName= 'notepad.exe';

proc.Start();

proc.WaitForExit();

}

}

Theo timphanmem

Snippet Compiler 3.0.2 for .NET 2.0 http://www.sliver.com/Downloads/SnippetCompiler2DotNet2.zip

Snippet Compiler 3.0.2 for .NET 1.1 http://www.sliver.com/Downloads/SnippetCompiler2.zip

Liên kết tải về