Stellar Phoenix PDF Password Recovery 1.0 Khôi phục mật khẩu cho file PDF

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Lượt xem: 71
 • Lượt tải: 60
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Stellar Phoenix PDF Password Recovery là một phần mềm khôi phục mật khẩu bị mất cho file PDF cực kỳ mạnh mẽ. Với phần mềm này, bạn có thể phục hồi mật khẩu người dùng hoặc mật khẩu để mở tài liệu và thiết lập lại mật khẩu phân quyền/mật khẩu chính của tài liệu PDF.

Stellar Phoenix PDF Password Recovery

Tính năng chính:

Mở khóa các tập tin PDF có mật khẩu bảo vệ

Trong trường hợp bạn đánh mất mật khẩu của các tài liệu PDF quan trọng, phần mềm này có thể vô cùng hữu ích mà bạn có thể sử dụng để lấy lại mật khẩu. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng giúp bạn phục hồi hiệu quả mật khẩu gốc để mở tài liệu mà bạn đã cài đặt và giúp đặt lại mật khẩu PDF bằng cách loại bỏ tất cả điều khoản bảo mật.

Áp dụng chế độ "Mask" để phục hồi hiệu quả

Trong chế độ "Mask", bạn có tùy chọn để xác định ký tự đầu tiên của mật khẩu (nếu bạn nhớ chính xác). Bạn cũng có thể đặt chuỗi ký tự bằng cách đặt một dấu "?" ở vị trí của ký tự chưa được biết tới. Bạn cũng có thể xác định độ dài tối đa của mật khẩu để giảm thiểu thời gian tìm kiếm.

Hỗ trợ giải mã từ tất cả các cấp độ mã hóa PDF

Phần mềm này hỗ trợ tất cả các phương pháp mã hóa, bao gồm cả phiên bản chính của Adobe Acrobat. Phần mềm này có thể giải mã các file PDF có mật khẩu bảo vệ và cho phép bạn thiết lập lại mật khẩu PDF bằng cách gỡ bỏ tất cả cài đặt cho phép. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng hỗ trợ các thuật toán mã hóa 256 bit AES, 128 bit RC4, 128 bit AES và 40 bit RC4.

Phục hồi nhanh hơn nhờ tùy chọn lọc ký tự

Phần mềm này cung cấp một vài tùy chọn hữu ích mà giúp bạn phục hồi mật khẩu nhanh hơn. Với tùy chọn lọc phần mềm, bạn có thể thu hẹp tiêu chí tìm kiếm mật khẩu bằng cách lựa chọn các bộ ký tự - (a-z), (A-Z), (0-9), (Tất cả có thể in), (Ký tự đặc biệt), (Khoảng cách).

Cung cấp các thuật toán khôi phục mật khẩu nâng cao cho file PDF

Phần mềm này áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo phục hồi thành công mật khẩu PDF bị mất. Kỹ thuật Brute Force Attack sẽ giúp bạn kiểm tra tất cả các kết hợp ký tự có thể có trong mật khẩu, do đó đảm bảo sự phục hồi nhất định. Kỹ thuật Dictionary Attack sẽ cố gắng để xây dựng các mật khẩu khác nhau, tùy thuộc vào mật khẩu của bạn được lưu trong hệ thống. Hơn nữa, ngay khi nó khôi phục mật khẩu, nó sẽ lưu chúng sang một định dạng không thể đọc và hiển thị nó ngay lập tức.

Bé Ngoan

Liên kết tải về