Stellar Phoenix Zip Password Recovery 1.0 Khôi phục mật khẩu file ZIP

Tải về
3 (1) Stellar Information Systems Dùng thử 437 Dung lượng: 2,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Stellar Phoenix Zip Password Recovery là một tiện ích vô cùng hữu dụng giúp người dùng khôi phục mật khẩu bị mất hoặc bị quên của file ZIP được tạo ra bởi WinZIP (bạn có thể tải Winzip tại đây).

Stellar Phoenix Zip Password Recovery

Tính năng chính:

Phục hồi mật khẩu cho file ZIP

Phần mềm này giúp bạn khôi phục mật khẩu bị mất hoặc bị quên của những tập tin ZIP quan trọng của bạn. Phần mềm này sẽ kết hợp nhiều kỹ thuật tiên tiến để tìm ra mật khẩu file ZIP gốc mà không cần suy đoán hoặc thử nhiều mật khẩu khác nhau.

Sử dụng công nghệ Brute Force Attack giúp đảm bảo phục hồi 100%

Với kỹ thuật phục hồi mật khẩu tiên tiến "Brute Force Attack", Stellar Phoenix Zip Password Recovery đảm bảo phục hồi thành công mật khẩu bị mất không phân biệt chiều dài và tính phức tạp của nó.

Cung cấp tùy chọn mask để hỗ trợ phục hồi nhanh chóng

Phần mềm này cho phép bạn xây dựng các bộ ký tự và giúp khôi phục mật khẩu ZIP trong thời gian ít hơn. Với tùy chọn 'Mask' của phần mềm, bạn có thể tìm kiếm những ký tự bị quên của mật khẩu bằng cách che giấu chúng bằng một dấu chấm hỏi ('?').

Xác định bộ ký tự: Tiêu chuẩn tìm kiếm được thu hẹp

Phần mềm này cung cấp một tùy chọn thực sự hiệu quả để thu hẹp tiêu chí tìm kiếm bằng cách xác định bộ ký tự mà chiếm mật khẩu bị mất. Tùy chọn này cho phép bạn lựa chọn các ký tự từ danh sách các ký tự, bao gồm cả cac ký tự số, ký tự đặc biết, chữ cái in hoa.chữ thường và khoản cách giữa các ký tự.

Giảm thiểu thời gian tìm kiếm bằng cách thiết lập lại độ dài mật khẩu

Stellar Phoenix Zip Password Recovery sẽ giúp bạn giảm thời gian tìm kiếm mật khẩu bằng cách cho phép bạn xác định độ dài mật khẩu được ghi nhớ. Phần mềm này cung cấp tùy chọn để thiết lập độ dài tối thiểu và tối đa của mật khẩu mà bạn có thể nhớ để nó sẽ tìm kiếm mật khẩu chỉ trong phạm vi chiều dài đó.

Cung cấp hộp thoại để hiển thị chi tiết quy trình

Trong khi phục hồi mật khẩu cho file ZIP bằng cách sử dụng kỹ thuật Brute Force Attack, phần mềm này còn cung cấp thông tin khác nhau liên quan đến quá trình phục hồi trong một hộp thoại. Từ hộp thoại đó, bạn có thể biết được thời gian bắt đầu quy trình, thời gian tối đa để hoàn thành, tốc độ hiện tại và mật khẩu để mở.

Tạo báo cáo ghi của toàn bộ quá trình

Sau khi hoàn thành quá trình phục hồi mật khẩu cho file ZIP, phần mềm này tạo một báo cáo ghi chi tiết của toàn bộ quá trình chứa các thông tin như: thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình, mật khẩu để mở. Báo cáo ghi này sẽ giúp bạn phân tích các hoạt động hiện tại và thực sự hữu ích trong việc thực hiện quá trình phục hồi hiệu quả hơn trong lần kế tiếp.

Bé Ngoan

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 447
  • Lượt tải: 437
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm