Tansee iPhone Transfer SMS 2.9 Chuyển tin nhắn SMS iPhone sang PC

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 9,2 MB
 • Lượt xem: 348
 • Lượt tải: 330
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/8
Giới thiệu

Tansee iPhone Transfer SMS có thể chuyển các tin nhắn SMS iPhone vào máy tính như một tập tin txt hoặc một tập tin ANTS. Trước khi chuyển SMS, bạn có thể chọn để chuyển tất cả các địa chỉ liên lạc hoặc một số liên lạc duy nhất, hơn nữa, bạn có thể chuyển các tin nhắn SMS đến một file TXT hoặc một tập tin ANTS. Trong tập tin ANTS, bạn có thể bảo vệ các tập tin với mật khẩu để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Tansee iPhone Transfer SMS có thể cung cấp cho bạn:
- Sao lưu tin nhắn SMS iPhone vào máy tính trước khi iPhone từ chối nhận tin nhắn SMS mới.
- Xem và quản lý tin nhắn SMS iPhone cũ trong máy tính của bạn.
- Xem tin nhắn SMS trong định dạng tập tin văn bản (.txt), ANTS (.ants), tập tin định dạng MHT (.mht) trên máy tính.
- Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ (.ants).
- Chỉnh sửa các tin nhắn SMS (.ants).
- In tin nhắn SMS (in file MHT bởi trình duyệt IE).

Tansee iPhone Transfer SMS

Phương Lan

Liên kết tải về