🖼️ Tansee iPad Transfer Photo 1.2 Chuyển hình ảnh từ iPad sang máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Với Tansee iPad Transfer Photo, người dùng iPad có thể chuyển hình ảnh, các bức ảnh chụp và video camera vào máy tính một cách dễ dàng.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

🖼️ Tansee iPad Transfer 1.2 Chuyển bài hát và video từ iPad sang PC

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Tansee iPad Transfer có thể chuyển và sao lưu tất cả các bạn âm nhạc và phim ảnh từ iPad vào máy tính nhanh chóng và thuận lợi.
 • windows Version: 1.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

🖼️ Tansee iPhone Transfer SMS 2.9 Chuyển tin nhắn SMS iPhone sang PC

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Tansee iPhone Transfer SMS có thể chuyển các tin nhắn SMS iPhone vào máy tính như một tập tin txt hoặc một tập tin ANTS.
 • windows Version: 2.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 330

🖼️ Tansee iPhone Transfer Photo 5.3 Chuyển hình ảnh từ iPhone sang máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Với Tansee iPhone Transfer Photo, người dùng iPhone có thể chuyển hình ảnh, các bức ảnh chụp và video camera vào máy tính một cách dễ dàng.
 • windows Version: 5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 887

🖼️ Tansee iPhone Transfer 5.3 Chuyển nhạc và video từ iPod sang PC

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Tansee iPhone Transfer có thể chuyển và sao lưu tất cả nhạc và phim ảnh từ iPhone vào máy tính.
 • windows Version: 5.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 978

🖼️ Tansee iPod Transfer Photo 5.0 Chuyển hình ảnh từ iPod sang máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Tansee iPod Transfer Photo là phần mềm dễ dàng để sử dụng cho phép sao lưu hình ảnh từ iPod của bạn vào một máy tính.
 • windows Version: 5.0.0.0

🖼️ Tansee iPod Transfer 5.3 Chuyển bài hát từ iPod đến máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Với Tansee iPod Transfer, người dùng iPod có thể chuyển bài hát từ iPod đến máy tính một cách dễ dàng.
 • windows Version: 5.3

🖼️ Tansee iPhone Transfer Contact 5.3 Sao lưu danh bạ iPhone sang PC

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Sử dụng Tansee iPhone Transfer Contact có thể sao lưu danh bạ và hình ảnh liên lạc với máy tính.
 • windows Version: 5.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 257