TaskInfo

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,8 MB
  • Lượt xem: 4.015
  • Lượt tải: 4.008
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT 4
Giới thiệu

TaskInfo là một tiện ích mạnh mẽ với việc kết hợp và cải thiện các tính năng của Task Manager và các công cụ System Information. Chương trình được theo dõi trực quan( dưới dạng văn bản và hình ảnh) các loại khác nhau của thông tin hệ thống trong hệ thống Windows( 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 Server, WinXP 64 bit, Server 2003 64 bit) thời gian thực.

TaskInfo cho bạn các thông tin về các chương trình đang chạy và cá thread bao gồm cả ring0 VxD threads. Các thông tin về các chương trình bao gồm:

* Hầu hết các ứng dụng muốn chạy ẩn như worm, keylogger và các phần mềm gián điệp khác
* Tất cả các thread (với các chi tiết như địa chỉ bắt đầu và các Call Stack với Symbolic Information có thể có)
* CPU usage ( hỗ trợ đa CPU)
* Memory usage
* Scheduling rate
* Đường dẫn
* Các file đã mở và quản lý
* Các module được load(DLLs …)
* Command line
* Các biến môi trường
* Thông tin phiên bản
* Các kết nối
* Và còn nhiều nữa!

TaskInfo còn đưa ra các thông tin về hệ thống:
* Tất cả CPU usage (hỗ trợ đa CPU)
* Tất cả memory usage (physical, virtual etc.)
* Tất cả các ứng dụng và thread
* Thread chuyển đổi và số lần ngắt
* Tốc độ đọc ghi dử liệu trên đĩa
* Tốc độ kết nối Modem( nếu có)
* Tất cả các file đang mở
* Tất cả các ổ đĩa đang mở
* Tất cả các kết nối UDP, TCP/IP đang mở
* Tất cả các kết nối RAS, VPN và Dial-Up đang mở
* Tốc độ của mạng client/server
* Chi tiết về OS và CPU
* Và còn nhiều nữa!

Có nhiều loại thông tin đươc hiển thị dưới dạng hình ảnh ví dụ như ứng dụng AbpMon.
Các thông tin về Hệ điều hành bao gồm:
* Thời gian hệ thống khởi động
* Tên network của máy
* Tên người sử dụng đang log on
* Thư mục hệ thống Windows/system trên đĩa
* Tên Host
* Trạng thái AC/Battery( nếu có)
* Và còn nhiều nữa!

Các thông tin chi tiết về CPU bao gồm:
* Nhà cung cấp (AMD, Intel …)
* Loại (Pentium III, Athlon …)
* Tần số làm việc
* L1/L2 cache size
* Có hay không FPU
* Hỗ trợ MMX/SSE
* Hỗ trợ 3DNow!
* Và còn nhiều nữa!

TaskInfo còn cho phép bạn:
* Mở, đóng hay kết thúc ứng dụng
* Nhanh chóng ngắt ứng dụng
* Nhanh chóng ngắt thread
* Tạm ngừng và phục hồi các ứng dụng thực thi
* Tạm ngừng và phục hồi các thread thực thi
* Thay đổi mứ ưu tiên cho ứng dụng
* Làm cho mức ưu tiên được duy trì liên tục
* Tìm kiếm các chuỗi có thể in được trong Process Modules
* Sử dụng Google để tìm kiếm thông tin về các Process
* Định vị và sữa lỗi các process
* Đưa các process lên trước
* Ngắt toàn bộ process
* Tìm kiếm các file và Dll đang mở
* Làm sạch bộ nhờ vật lý
* Làm sạch file cache
* Khởi động lại, tắt hệ thống
* Bắt buộc restart/shutdown
* Xử lý từ command line

TaskInfo cho phép bạn cấu hình tự động các cảnh báo( hiện ra ở gần khay hệ thống):
* Bộ nhớ ảo thấp
* Nguồn GDI/USER thấp
* Có quá nhiều các mục GDI/USER
* Có quá nhiều cửa sổ được tạo
* Có quá nhiều thao tác với Win32 đang mở

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo