Thiết kế dạng lon Template thiết kế dạng lon

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 23,3 KB
  • Lượt xem: 151
  • Lượt tải: 98
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế dạng Ion. Thiết kế này có diện mạo gọn gàng với một chút cá tính hoàn hảo cho bất kỳ tài liệu nào.

Mẫu này rất thích hợp cho trường hợp bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn diện mạo mặc định. Để tận dụng ưu điểm của thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Styles (Kiểu) trên tab Home (Trang đầu).

Thiết kế dạng Ion for Android

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: