Thiết kế kiểu dải băng Template thiết kế kiểu dải băng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32,2 KB
  • Lượt xem: 170
  • Lượt tải: 101
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế Kiểu dải băng. Tài liệu này có tiêu đề nổi bật cung cấp cấu trúc rõ ràng, trong khi vẫn duy trì diện mạo lôi cuốn và thanh thoát. Mẫu này rất thích hợp cho trường hợp bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn diện mạo mặc định. Để tận dụng ưu điểm của thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Thiết kế kiểu dải băng

Phù hợp với Micrososft Word 2013.

Liên kết tải về