Firefox Firefox 54.0 Trình duyệt web siêu tốc, bảo mật

Firefox
 • Đánh giá: 3.054
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.583.790

Mozilla Firefox Tiếng Việt Mozilla Firefox Tiếng Việt 54.0 Trình duyệt Web tiếng Việt

Mozilla Firefox Tiếng Việt
 • Đánh giá: 654
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.124.540

Mozilla Firefox 3.0 Mozilla Firefox 3.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 3.0
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546.597

Mozilla Firefox 6.0 Mozilla Firefox 6.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 6.0
 • Phát hành: Mozilla
 • Mozilla Firefox 6.0 là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng. Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang
 • windows
 • Tìm thêm: Firefox Mozilla Firefox trình duyệt web trình duyệt Firefox Mozilla Firefox 6
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 509.253

Mozilla Firefox 11.0 Mozilla Firefox 11.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 11.0
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133.647

Mozilla Firefox 22 Mozilla Firefox 22 Trình duyệt web nhanh và ổn định

Mozilla Firefox 22
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.294

Mozilla Firefox 6.0 for Mac Mozilla Firefox 6.0 for Mac Trình duyệt web

Mozilla Firefox 6.0 for Mac
 • Phát hành: Mozilla
 • Đây là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac. Bao gồm các tính năng chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang hơn trình duyệt kh
 • mac
 • Tìm thêm: Mozilla Firefox 6.0 for Mac mozilla firefox 6.0.2 mozilla firefox6.0 trình duyệt
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.072

Waterfox Waterfox 30.0 trình duyệt phiên bản 64 bit của Firefox

Waterfox
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.279

Minimem (64-bit) Minimem (64-bit) 2.1 Tối ưu hóa RAM dùng cho Firefox

Minimem (64-bit)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.405