Mozilla Firefox 6.0 Mozilla Firefox 6.0 Trình duyệt web siêu tốc

Mozilla Firefox 6.0
  • Phát hành: Mozilla
  • Mozilla Firefox 6.0 là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng. Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang
  • windows
  • Dung lượng: 13,3 MB
  • Tìm thêm: Mozilla Firefox 6 mozilla firefox 6.0.2 mozilla firefox6.0 trình duyệt
  • Đánh giá: 85
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 508.584