🖼️ AllCapture 3.0 Thu và ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.189

🖼️ ZD Soft Screen Recorder 8.0 Ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.180

🖼️ Super Screen Recorder 5.1 Ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.923

🖼️ 321Soft Screen Video Recorder Dễ dàng ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.141

🖼️ Bytescout Screen Capturing 2.00 Ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 340

🖼️ IntelliRec 1.3 Ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 101

🖼️ TinyTake 4.0 Chụp ảnh và quay video màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.304

🖼️ iScreenCapture 5.12 Chụp và ghi hoạt động trên màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ TurboDemo Tạo video hướng dẫn học tập trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 105