🖼️ AllCapture 3.0 Thu và ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️

🖼️ ZD Soft Screen Recorder 8.0 Ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️

🖼️ 321Soft Screen Video Recorder Dễ dàng ghi lại hoạt động trên màn hình

🖼️

🖼️ Bytescout Screen Capturing 2.00 Ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính

🖼️

🖼️ FastStone Capture 9.0 Tiện ích chụp ảnh màn hình

🖼️

🖼️ BSR Screen Recorder 6.1 Ghi lại hoạt động diễn ra trên màn hình

🖼️

🖼️ FastStone Capture Portable 9.0 Tiện ích chụp ảnh màn hình

🖼️

🖼️ IceCream Screen Recorder 5.90 Quay video và game trên màn hình

🖼️

🖼️ TinyTake 4.0 Chụp ảnh và quay video màn hình

🖼️

🖼️ Apowersoft Free Screen Recorder 1.0 Ghi lại mọi hoạt động trên màn hình

🖼️