TeamViewer TeamViewer 12.1 Kết nối máy tính - Hỗ trợ từ xa

TeamViewer
 • Đánh giá: 376
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.226.356

TeamViewer QuickSupport TeamViewer QuickSupport 12.0 Phần mềm hỗ trợ kiểm soát máy tính từ xa

TeamViewer QuickSupport
 • Đánh giá: 120
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 384.313

MyPublicWiFi MyPublicWiFi 5.1 Phát WiFi miễn phí từ máy tính

MyPublicWiFi
 • Đánh giá: 115
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.766

LogMeIn Free LogMeIn Free 4.1 Điều khiển máy tính từ xa

LogMeIn Free
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.212

VNC Connect VNC Connect 6.0 Kết nối và điều khiển máy tính từ xa

VNC Connect
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC là cụm từ viết tắt của Virtual Network Computing, đây là phần mềm điều khiển thiết bị từ xa, cho phép bạn xem và tương tác với 1 máy tính (gọi là server - máy chủ) thông qua 1 chương trình đơn giản (gọi là viewer) trên 1 máy tính khác thông qua mạng Internet.
 • windows Version: 6.0.1
 • Tìm thêm: VNC Connect RealVNC remote control VNC Connect Plus VNC Viewer
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.730

Chrome Remote Desktop Chrome Remote Desktop 51.0 Hỗ trợ truy cập máy tính từ xa

Chrome Remote Desktop
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.441

AirDroid cho Android AirDroid cho Android Điều khiển thiết bị Android từ xa thông qua kết nối WiFi

AirDroid cho Android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.704

AeroAdmin AeroAdmin 2.5 Kết nối và quản lý PC từ xa

AeroAdmin
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Remote Desktop Manager cho Android Remote Desktop Manager cho Android 3.0 Quản lý máy tính từ xa bằng điện thoại Android

Remote Desktop Manager cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

NoMachine cho iOS NoMachine cho iOS 5.0 Điều khiển máy tính từ xa bằng iPad

NoMachine cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01