TeamViewer TeamViewer 13.2 Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa

TeamViewer
 • Đánh giá: 491
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.437.167

TeamViewer QuickSupport TeamViewer QuickSupport 13.2 Hỗ trợ kiểm soát máy tính từ xa

TeamViewer QuickSupport
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 399.801

TeamViewer Portable TeamViewer Portable 13.2 Điều khiển máy tính từ xa qua Internet

TeamViewer Portable
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300.736

MyPublicWiFi MyPublicWiFi 5.1 Phần mềm phát WiFi miễn phí từ máy tính

MyPublicWiFi
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.343

LogMeIn Free LogMeIn Free 4.1 Điều khiển máy tính từ xa

LogMeIn Free
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.541

VNC Connect VNC Connect 6.2 Kết nối và điều khiển máy tính từ xa

VNC Connect
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC là cụm từ viết tắt của Virtual Network Computing, đây là phần mềm điều khiển thiết bị từ xa, cho phép bạn xem và tương tác với 1 máy tính (gọi là server - máy chủ) thông qua 1 chương trình đơn giản (gọi là viewer) trên 1 máy tính khác thông qua mạng Internet.
 • windows Version: 6.2.0
 • Tìm thêm: VNC Connect RealVNC remote control VNC Connect Plus VNC Viewer
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.406

AirDroid cho Android AirDroid cho Android 4.1 Điều khiển thiết bị Android từ xa thông qua kết nối WiFi

AirDroid cho Android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.744

AeroAdmin AeroAdmin 2.5 Kết nối và quản lý PC từ xa

AeroAdmin
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 612

NoMachine NoMachine 6.0 Truy cập máy tính từ xa

NoMachine
 • Phát hành: NoMachine
 • NoMachine là một ứng dụng đáng tin cậy cho phép bạn kết nối từ xa với các máy tính khác. Bằng cách sử dụng NoMachine bạn có thể thưởng thức audio và video lưu trên máy tính khác có hỗ trợ phần mềm này. Đồng thời, bạn có thể xem DVD, video trên Hulu hoặc YouTube trên các máy khác.
 • windows Version: 6.0.80_1
 • Tìm thêm: NoMachine tải NoMachine download NoMachine No Machine truy cập máy tính từ xa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 353

Remote Desktop Manager cho Android Remote Desktop Manager cho Android 3.0 Quản lý máy tính từ xa bằng điện thoại Android

Remote Desktop Manager cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14