Vista Firewall Control 5.2.18.33 Kiểm soát tường lửa Vista

Tải về

3,3 (6) SphinxSoftware Miễn phí 5.145 Dung lượng: 3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista

Vista Firewall Control là phần mềm miễn phí kiểm soát tường lửa của Vista. Nó bảo vệ những ứng dụng, tài liệu của các bạn trước việc máy tính tham gia nối mạng và cho phép bạn kiểm soát kẽ hở thông tin cá nhân qua truyền thông mạng bởi các chức năng ứng dụng và kiểm soát của chương trình…

Quản lý và đồng bộ hóa những kết nối tiêu chuẩn (firewall/router), đánh giá và linh hoạt trong việc trao đổi thông tin giữa các ứng dụng của máy bạn và môi trường mạng.

Theo rilwis.tk

3,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 5.2.18.33
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3 MB
  • Lượt xem: 5.158
  • Lượt tải: 5.145
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm