Visual Importer Professional

Tải về
3 (1) DB Software Laboratory Dùng thử 306 Dung lượng: 13,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Visual Importer Professional 7.7.5.15 giúp tự động hóa quá trình tải dữ liệu vào bất kì một cơ sở dữ liệu nào. Chương trình này cho phép người dùng có thể thiết kế nhập, xuất và SQL script, thêm chúng vào một gói và lên lịch thực hiện cho chúng. Tất cả các mục tiêu được lưu trữ trong kho lưu trữ. Chương trình này hỗ trợ các loại kho lưu trữ bao gồm MS Access, Oracle, MS SQL Server, Interbase, MySQL, và PostgreSQL.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 13,9 MB
  • Lượt xem: 316
  • Lượt tải: 306
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Liên kết tải về