Win Mail Quick Tools

Tải về

3 (1) AJSystems Dùng thử 729 Dung lượng: 2,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Win Mail Quick Tools là một tập hợp các công cụ trợ giúp cho người dùng Windows Mail [WM] và Windows Live Mail [WLM]. Các công cụ này sẽ cung cấp cho người dùng các chức năng mà WM hay WLM đều không có.

Win Mail Quick Tools có chứa các công cụ có thể thấy được hoặc công cụ ẩn. Các công cụ có thể thấy được xuất hiện như các nút ở bên phải của thanh công cụ WM hoặc WLM.

Windows Mail và Windows Live Mail lưu trữ tất cả các bản đính kèm email bên trong email message. Rất dễ để bạn lưu lại các bản đính kèm vào bất kì folder nào bạn muốn nhưng lại không có chức năng nào để loại bỏ hoặc xóa các bản đính kèm ngay bên trong các message. Điều này sẽ khiến các folder message email ngày càng lớn hơn và có thể làm chậm một số hoạt động.

Chỉ cần đơn giản kéo một message và thả nó vào Attachment Remover Tool để loại bỏ (các) bản đính kèm

Kéo message quay trở lại và thả nó vào bất kì folder nào của Windows Mail và Windows Live Mail

Các bản đính kèm sẽ được tách ra khỏi message và message này sẽ được cập nhật với thông báo hiển thị tên của các file đính kèm đã được loại bỏ.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 742
  • Lượt tải: 729
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: