Google Quick Scroll

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 296 KB
  • Lượt xem: 681
  • Lượt tải: 662
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT, Google Chrome
Giới thiệu

Với Google Quick Scroll, tiện ích này sẽ đưa ra một cửa sổ nhỏ dưới dạng pop-up ở phía dưới màn hình và cho bạn thấy nội dung của trang web và đoạn văn bản (text) chứa từ khóa bạn tìm kiếm. Ấn vào cửa sổ và bạn được chuyển đến đích một cách chính xác nhất.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.