WinBZip2 1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 289 KB
  • Lượt xem: 1.247
  • Lượt tải: 1.237
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003
Giới thiệu

WinBZip2 là tiện ích làm việc với các file ở định dạng bzip2, nén, giải nén và kiểm tra sự toàn vẹn của các file bzip2.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: