1st Mail Server 5.3

Tải về
3 (1) IM-Soft Dùng thử 2.094 Dung lượng: 7,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista

1st Mail Server là một chương trình nhanh chóng và an toàn chuyên phục vụ chương trình SMTP/POP3. Bạn có thể sử dụng chương trình này trong nhiều môi trường khác nhau, từ một công ty máy chủ thư đến một standalone SMTP relay cho máy tính xách tay của bạn. Bất kỳ thư đạt tiêu chuẩn khách hàng có thể được dùng để gửi email bằng cách sử dụng máy chủ này.

SMTP và POP3 server làm việc như NT dịch vụ do đó họ sẽ tiếp tục làm việc trong các chế độ logoff. Gỡ lỗi cho các phần mềm và mục đích thử nghiệm, chương trình đã có một chế độ kiểm tra, bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem nếu thư điện tử của bạn khách hàng hoạt động chính xác. Bạn có thể có nhiều SMTP gateways trong máy chủ của bạn nếu bạn đi du lịch với rất nhiều máy tính xách tay của bạn. Bằng cách này, ngay cả khi bạn không thể cung cấp địa chỉ email của bạn trực tiếp đến đích, bạn sẽ có thể vẫn gửi nó bằng cách sử dụng một trong những gateways.

Tổng hợp

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,4 MB
  • Lượt xem: 2.113
  • Lượt tải: 2.094
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức: