ACT! Password Recovery Khôi phục mật khẩu nhanh chóng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 431,1 KB
  • Lượt xem: 353
  • Lượt tải: 345
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/NT/98/Me/2000/XP
Giới thiệu

ACT! Password Recovery là công cụ khôi phục (hoặc loại bỏ) mật khẩu bị mất, quên cho file (*.mud) và databases (*.blb, *.adf) ACT!

Tất cả ID của người dùng được hỗ trợ, bao gồm cả administrator. Tất cả các mật khẩu được phục hồi ngay lập tức bất kể chiều dài (bao gồm cả mật khẩu đa ngôn ngữ).

ACT! Password Recovery

Tính năng:

- Hỗ trợ tất cả các phiên bản của ACT! (bao gồm cả ACT! 2006).

- Giao diện người dùng dễ sử dụng.

- Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

- Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

- Tất cả các mật khẩu được phục hồi ngay lập tức.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: