AdminToys Suite

Tải về
3 (1) Lovelysoft Dùng thử 467 Dung lượng: 12,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7

AdminToys Suite 1.5 bao gồm những tiện ích hỗ trợ việc quản lý từ xa của các phiên bản Windows. AdminToys Suite có thể thực hiện được các công việc: Quản lý process, service, registry, event log của máy từ xa; Hiển thị các thông tin về thiết bị lưu trữ trên máy từ xa; Thực hiện các lệnh với một nhóm máy trên mạng hoặc trong Domain,… Thông thường để quản trị các máy tính sử dụng Windows, người ta thường dùng chương trình Remote Desktop để kết nối đến màn hình của Windows và thực hiện các công việc quản trị.

Khác với Remote Desktop, AdminToys Suite sử dụng các kỹ thuật trên Windows là Windows Management Instrumentation (WMI) và Remote Procedure Call (RPC) để thực hiện việc kết nối và truyền các thông tin giữa máy remote và các công cụ của nó. AdminToys Suite sử dụng các công cụ riêng để thực hiện các công việc quản trị, do đó không phụ thuộc vào phiên bản Windows nó kết nối đến. Tuy nhiên các công cụ này cũng khá gần với các công cụ của Windows nên người dùng thực hiện được các thao tác một cách nhanh chóng (ví dụ công cụ Remote Process Manager tương tự như Task Manager trên Windows).

Admin Toys Suite có các nhóm công cụ chính là “AdminToys Modules” và “Batch Processing”.

1. Các công cụ trong nhóm AdminToys Modules

Nhóm AdminToys Modules bao gồm các công cụ với chức năng như sau:

- Remote Process Manager: Remote Process Manager có các tính năng tương tự công cụ Task Manager trên Windows: Quản lý các process đang chạy trên máy từ; Theo dõi hiệu suất của máy tính (tình trạng sử dụng bộ vi xử lý). Remote Process Manager có thể kết nối đến các công cụ khác: Remote System Manager; Data Storage Information; Remote Daemon Manager (chú ý tab Tools của công cụ này).

- Remote System Manager: Nhận các thông tin về máy từ xa: tên máy, hệ điều hành, bộ nhớ, ổ đĩa cứng,… Có thể tắt máy tính từ xa. Có các lựa chọn để chạy các công cụ khác của AdminToys từ giao diện của công cụ này.

- Data Storage Information: Hiển thị các thông tin về thiết bị lưu trữ trên máy từ xa.

- Remote Disk Quota Manager: Quản lý phần chưa sử dụng của ổ đĩa trên máy từ xa. Công cụ này tương tự tab Quota trong thuộc tính của một ổ đĩa.

- Remote Registry Manager: Cho phép chỉnh sửa Windows registry của máy từ xa.

- Remote Daemon Manager: Quản lý các Service trên máy từ xa. Công cụ này tương tự công cụ Services trong Administrative Tools của Windows.

- Remote Event Log Manager: Quản lý Event Log. Công cụ này tương tự công cụ Event View trong Administrative Tools của Windows.

- Remote IP Configuration: Cấu hình IP cho máy từ xa. Dưới đây sẽ là các bước sử dụng khi lựa chọn một công cụ, các công cụ khác thực hiện tương tự. Khi lựa chọn công cụ Remote Process Manager sẽ xuất hiện hộp thoại Getting Started:


Hộp thoại Getting Started

Trên hộp thoại Getting Started, cần lựa chọn “Connect to remote computer” để xác định việc sử dụng công cụ đó để kết nối đến một máy tính từ xa. Xuất hiện hộp thoại “Connect to network computer”:


Hộp thoại Connect to network computer

Trên hộp thoại “Connect to network computer” cần nhập tên hoặc địa chỉ của máy tính từ xa. Lựa chọn “Log in as” và nhập các thông tin về tài khoản để đăng nhập máy tính từ xa đó. Sau khi nhắp nút OK sẽ xuất hiện giao diện của công cụ Remote Process Manager.


Công cụ Remote Process Manager

Với công cụ Remote Process Manager, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được các thao tác với các process của máy từ xa tương tự như khi sử dụng Task Manager trên máy từ xa đó.

Chú ý: Nếu trong hộp thoại Getting Started, lựa chọn “Don’t connect to remote computer”, AdminToys sẽ thực hiện trên máy local.

2. Các công cụ trong nhóm Batch Processing


Các công cụ trong tab Batch Processing

Các công cụ trong nhóm Batch Processing mang tính thực hiện một công việc đối với nhiều máy trên mạng trong cùng một thời điểm. Có thể thực hiện các công việc:

- Batch Clock Synchronization: Đồng bộ thời gian cho các máy trong mạng.

- Batch Remote Power Off: Shuts down nhiều máy tính.

- Batch Remote Restart: Khởi động lại nhiều máy tính.

- Batch Remote Log Off: Log Off session của người dùng trên nhiều máy tính.

- Batch Command Execution: Thực hiện các lệnh trên nhiều máy tính. Khi lựa chọn một công cụ trong các nhóm công cụ trên, xuất hiên hộp thoại “Batch Processing”:


Hộp thoại Batch Processing

Hộp thoại “Batch Processing” cho phép thêm các máy tính vào trong danh sách để thực hiện cùng một công việc. Có thể sử dụng nút “Add computer” để thêm từng máy. Khi đó cần xác định tên máy (hoặc IP của máy đó); Username/ Password để đăng nhập vào máy đó. Kết thúc nhấp Next để thực hiện công việc. AdminToys Suite khá đơn giản và hiệu quả. Nó thích hợp cho việc quản trị các máy tính trong mạng mà không phải kết nối đến màn hình của máy đó. Với các công cụ Batch Processing, nó hỗ trợ việc thao tác với nhiều máy cùng một lúc, giúp việc quản trị hiệu quả hơn.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 12,2 MB
  • Lượt xem: 476
  • Lượt tải: 467
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: