Atomic Trillian Password Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 716,8 KB
  • Lượt xem: 234
  • Lượt tải: 228
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows All
Giới thiệu

Một công cụ khôi phục mật khẩu được thiết kế dành cho người dùng ứng dụng chat đa giao thức Trillian để họ có thể khôi phục lại dữ liệu đăng nhập IM họ sử dụng.

Nếu bạn là người dùng ứng dụng chat Trillian (ứng dụng chat đa giao thức dành cho Windows) và bạn đặt nó xác nhận thông tin đăng nhập tự động, ứng dụng này sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản IM mỗi lần bạn sử dụng nó.

Khi bạn sử dụng một máy tính, sẽ không vấn đề gì nếu bạn không nhớ mật khẩu IM. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng nhập tài khoản của mình ở một máy khác, đây sẽ là vấn đề lớn với bạn. Atomic Trillian Password Recovery sẽ là ứng dụng bạn cần lúc đó.

Atomic Trillian Password Recovery là phần mềm hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu (được lưu cục bộ) đối với các dịch vụ IM khác nhau bạn có thể sử dụng với Trillian:

* IRC

* AIM

* ICQ

* MSN

* YAHOO

Trillian Password Recovery là công cụ tìm kiếm ngay lập tức tài khoản IM trên máy tính của bạn, trích xuất mật khẩu đã được mã hóa và giải mã những mật khẩu này.

Atomic Trillian Password Recovery là phần mềm hoạt động nhanh và khôi phục chính xác 100% cho dù độ dài của mật khẩu là bao nhiêu. Tất cả các phiên bản của Trillian và mật khẩu đa ngôn ngữ đều được hỗ trợ (Cả 2 phiên bản Trillian Basic và Trillian Pro).

Phần mềm này hoạt động hoàn toàn trong chế độ tự động.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.