Atomic Outlook Password Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 952,3 KB
  • Lượt xem: 301
  • Lượt tải: 297
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows All
Giới thiệu

Vấn đề:

Microsoft Outlook - một ứng dụng email được bảo vệ bởi 2 mật khẩu:

1. Mật khẩu hòm thư Outlook: Để bảo vệ hòm thư Outlook, mật khẩu này được đặt trong quá trình cấu hình hệ thống và tạo một tài khoản

2. Một mật khẩu .pst bạn có thể đặt trên các file .PST (Tất cả các message, liên lạc, và các thông tin cá nhân khác được lưu vào file PST) để bảo vệ nội dung email

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không phải giữ những mật khẩu này trong đầu, mà tích vào lựa chọn "Remember password", và mật khẩu sẽ được mã hóa và lưu lại vào Protected Storage. Sau đó, khi bạn truy cập Outlook, mật khẩu sẽ được xác nhận tự động. Bạn sẽ làm gì nếu hệ thống bị lỗi và không điền mật khẩu giúp bạn?

Giải pháp:

Atomic Outlook Password Recovery sẽ giúp bạn khôi phục mật khẩu của cả 2 loại:

* Mật khẩu tài khoản email Outlook

* Mật khẩu PST

Atomic Outlook Password Recovery sẽ tìm kiếm mật khẩu ngay lập tức.

Atomic Outlook Password Recovery bao gồm Atomic PST Password Recovery và một "Outlook part" một phần của Atomic Mailbox Password Recovery. Thực chất, đây là một giải pháp hiệu quả đối với người dùng Outlook khi họ quên mật khẩu.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.