Danh mục nguồn vốn khởi nghiệp Template Danh mục nguồn vốn khởi nghiệp

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 31,9 KB
  • Lượt xem: 187
  • Lượt tải: 141
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này theo dõi số tiền được sử dụng để bắt đầu hoạt động một doanh nghiệp. Vốn khởi động có nguồn gốc từ hai nguồn cơ bản: chủ đầu tư và cho vay. Nhập tên của chủ sở hữu hoặc nguồn gốc của khoản vay (ví dụ như tên ngân hàng) và các số liệu thích hợp. Tỷ lệ đóng góp từ mỗi nguồn sẽ được tính toán.

Danh mục nguồn vốn khởi nghiệp

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về