Bộ tạo sổ cái kế toán Template Bộ tạo sổ cái kế toán

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 54 KB
  • Lượt xem: 690
  • Lượt tải: 642
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Bộ tạo này giúp bạn tạo các sổ cái kế toán tùy chỉnh dựa trên các sở thích cá nhân của bạn. Bạn có thể chọn tổng số cột, độ dày và màu sắc đường viền, đặt hướng trang, thêm các hàng có dải băng và nhiều hơn nữa!

Bộ tạo sổ cái kế toán

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về