Boxoft Folder Watcher

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 335
  • Lượt tải: 326
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Boxoft Folder Watcher là phần mềm mạnh mẽ, có thể sử dụng để tự động quản lý folder và hoàn thành các tác vụ máy tính của bạn. Khi các file được viết trong folder nào đó bạn đã xác định, Boxoft Folder Watcher sẽ thực hiện các tác vụ thông thường, copy, thay đổi tên file, nén, giải nén hoặc thậm chí là bất kì phần mềm nào bạn xác định.

Các tính năng chính:

• Quản lý các folder, bao gồm cả folder phụ

• Hoàn thành tự động các tác vụ dựa trên file

• Copy file mới hoặc thayd dổi file tới khu vực khác

• Xoác các file trong folder đang được quản lý

• Thay đổi tên của các file

• Nén các file theo định dạng nén ZIP

• Tạo bộ lọc đối với các file hoặc folder để xử lý hoặc không xử lý

• Xây dựng một fole bản ghi để ghi lại quá trình xử lý

Liên kết tải về

Link Download chính thức: