Công cụ lập kế hoạch cho bài học hàng ngày Template Công cụ lập kế hoạch cho bài học

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 31 KB
  • Lượt xem: 605
  • Lượt tải: 527
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Giáo viên có thể sử dụng mẫu này để chi tiết hóa các kế hoạch bài học hàng ngày của họ. Các khoa của mọi cấp giáo dục đều có thể sử dụng mẫu này.

Công cụ lập kế hoạch cho bài học hàng ngày

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế