Ngân sách chi phí cho trang web Template Ngân sách chi phí cho trang web

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29,2 KB
  • Lượt xem: 151
  • Lượt tải: 130
  • Ngày:
Giới thiệu

Quản lý chi phí dự án phát triển trang web của bạn với mẫu ngân sách trong ba năm. Ước tính hàng năm phần cứng, phần mềm và chi phí phát triển để xây dựng và duy trì trang web của công ty, cũng như những lợi ích trang web sẽ sản xuất.

Ngân sách chi phí cho trang web

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế