Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính Quyền hạn trách nhiệm công việc

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: Download
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 148,4 KB
  • Ngày Update: 30/10/2014
  • Lượt Download: 2.360

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Bảng mô tả công việc - Khối ngành Tài chính bao gồm trách nhiệm, quyền hạn của từng chức vụ trong khối ngành tài chính như: Giám đốc tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán kho, kế toán ngân hàng... Xem thêm các thông tin về Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính tại đây

Mẫu Quyết định bổ nhiệm nhân sự Mẫu Quyết định bổ nhiệm nhân sự Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Quyết định bổ nhiệm nhân sự
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.475
Xem thêm Việc làm - Nhân sự