Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 79/2013/NĐ-CP chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 69 KB
 • Ngày Update: 29/07/2013
 • Lượt Download: 500

Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Xem thêm các thông tin về Nghị định 79/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 2952-CV/BTCTW Công văn 2952-CV/BTCTW Thực hiện các nghị quyết của Đảng

Công văn 2952-CV/BTCTW
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 304

Nghị định 110/2015/NĐ-CP Nghị định 110/2015/NĐ-CP Quy định mới về quản lý biên chế công chức

Nghị định 110/2015/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thông tư 19/2017/TT-BTC Thông tư 19/2017/TT-BTC Quy định lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

Thông tư 19/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Nghị định 114/2017/NĐ-CP Nghị định 114/2017/NĐ-CP Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

Nghị định 114/2017/NĐ-CP
Xem thêm Hành chính