Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 05/2014/QĐ-TTg chính:

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 05/2014/QĐ-TTg tại đây

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND Chỉ thị 05/2013/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Quyết định số 719/QĐ-TTG Quyết định số 719/QĐ-TTG Về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Quyết định số 719/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Quyết định số 579/QĐ-TTG Quyết định số 579/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa

Quyết định số 579/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29
Xem thêm Chính sách