Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG chính:

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b và c Khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG tại đây

Thông tư số 04/2012/TT-BNV Thông tư số 04/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Thông tư số 04/2012/TT-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 993

Nghị định 117/2016/NĐ-CP Nghị định 117/2016/NĐ-CP Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 117/2016/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Quyết định số 1011/QĐ-BTC Quyết định số 1011/QĐ-BTC Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định số 1011/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Nghị quyết 93/NQ-CP Nghị quyết 93/NQ-CP Đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ LĐ-TB&XH

Nghị quyết 93/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Nghị định 97/2017/NĐ-CP Nghị định 97/2017/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 97/2017/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 928
Xem thêm Hành chính