Download Toolbar for Microsoft Internet Explorer

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 2.442
  • Lượt tải: 2.431
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista, Internet Explorer 6
Giới thiệu

Download Toolbar là một trình quản lý download đồng thời cũng là một trình xem ảnh. Nó giúp cho Microsoft Internet thành một chương trình cần thiết duy nhất để tìm kiếm, download và xem ảnh. Tuy vậy, toolbar không chỉ download ảnh mà còn xử lý tất cả các tập tin, bao gồm cả movie,zip...Toolbar sử dụng chung cookie với IE do đó sẽ không xảy ra vấn đề với những trang web có mật khẩu bảo vệ. Đặc biệt trong toolbar có một nút làm chức năng tất cả script, đặc biệt có ích khi lướt những web có nhiều cửa sổ pop-up.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo