1Password 7.4.767

Link Download 1Password chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • CryptoForge Công cụ mã hóa tập tin, thư mục

 • CryptoForge là phần mềm mã hóa dễ sử dụng, giúp bạn bảo mật dữ liệu cá nhân của mình. Công cụ cho phép bạn bảo vệ các tập tin nhạy cảm, thư mục hoặc tin nhắn email bằng cách mã hóa chúng với bốn thuật toán mạnh mẽ.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Best Network Security 2.7

 • Best Network Security chính là giải pháp tốt nhất cho các tập đoàn, các công ty, các trường đại học, các thư viện công cộng, quán cà phê internet và nhiều ứng và rất nhiều các tổ chức khác...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • XArp

 • XArp là một ứng dụng bảo mật, sử dụng các phương pháp tiên tiến để dò tìm tấn công ARP. Tấn công ARP cho phép kẻ tấn công âm thầm nghe trộm hoặc thao tác tất cả các dữ liệu bạn gửi qua mạng.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Security Administrator

 • Thay vì , mỗi lần truy xuất folder được bảo mật bạn phải nhập password, sao không thử dùng một chương trình hạn chế quyền truy cập của tài khoản user...
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật