1Password 7.3.684

Tải xuống 1Password 7.3.684

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download 1Password chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • KidLogger

 • KidLogger là một chương trình keylogger mã nguồn mở đơn giản. Nó được thiết kế cho những người dùng gia đình nhằm theo dõi các hành động của trẻ nhỏ trên máy tính.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • SentryPC

 • Với SentryPC bạn có thể hạn chế và giám sát máy tính của bạn, cho phép người khác truy cập vào những dữ liệu và vào bất cứ thời gian nào bạn muốn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • 1st Password Protector

 • Lưu lại mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu bảo mật đơn, được khóa với mọt từ khóa chính hoặc file khóa...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskCryptor Phần mềm mã hóa ổ đĩa mạnh mẽ

 • DiskCryptor là chương trình miễn phí được thiết kế với mã nguồn mở để giúp người sử dụng mã hóa toàn bộ các ổ đĩa, bao gồm cả ổ đĩa (phân vùng) hệ thống.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật