1Password 7.4.767

Tải xuống 1Password 7.4.767

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống 1Password 7.4.767 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download 1Password chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • File Security Manager Thiết lập quyền riêng tư cho tập tin

  • File Security Manager sẽ giúp bạn xem, chỉnh sửa và thiết lập quyền truy cập tập tin và thư mục (phân quyền và thay đổi quyền truy cập), tạo, hiển thị và xóa các thư mục chia sẻ, tạo quyền sở hữu của một tập tin hoặc thư mục
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • TheBat! Password Recovery Khôi phục mật khẩu TheBat!

  • TheBat! Password Recovery sẽ giúp bạn tìm ra các mật khẩu bị quên cho những chương trình nổi tiếng này. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của TheBat! và có thể khôi phục tất cả các dạng mật khẩu sử dụng trong đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • SafeBit Disk Encryption

  • SafeBit là phần mềm mã hóa ổ đĩa mạnh mẽ, bằng cách tạo các ổ đĩa ảo được mã hóa, nơi bạn có thể ẩn các file và folder, giữ chúng luôn được mã hóa nhưng bạn vẫn có thể làm việc với chúng như thể làm việc với file bình thường.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật