Access to Oracle

Link Download Access to Oracle chính:

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ phpMyAdmin 4.9 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Phát hành: phpMyAdmin
 • phpMyAdmin 4.9.0.1 là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser.
 • windows Version: 4.9.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.213

🖼️ Simple machines forums (SMF) Phần mềm tạo diễn đàn chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Simple Machines
 • Simple Machines forums (SMF) 2.0.2 là phần mềm diễn đàn chuyên nghiệp, miễn phí, nhưng không thực sự dựa trên mã nguồn mở.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.360

🖼️ Jackcess 2.0 Thư viện Java

🖼️
 • Phát hành: Jackcess Development Team
 • Jackcess là một thư viện Java thuần túy, được thiết kế cho phép bạn đọc và viết cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000.
 • windows Version: 2.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.309

🖼️ CSE HTML Validator Pro 14.0 Công cụ kiểm tra HTML hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: AI Internet Solutions
 • CSE HTML Validator Pro là một công cụ chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng kiểm tra HTML, XHTML, CSS, link, chính tả, JavaScript, PHP syntax, SEO và kiểm tra khả năng truy cập.
 • windows Version: 14.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

🖼️ Comet 1.2 Build 1601 Phần mềm phát triển ngôn ngữ lập trình, thuật toán mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Sidi Hamady
 • Comet là phần mềm biên tập file mạnh mẽ và hiệu quả. Nhờ vào tính năng biên tập hoàn hảo cũng như khả năng bookmark nhanh và hiệu quả, người dùng có thể phát triển nhiều loại thuật toán phức tạp cũng như có thể làm việc với nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau trong 1 file độc lập.
 • windows Version: 1.2 Build 1601
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 70
Xem thêm Database