Excel to MySQL Chuyển đổi dữ liệu từ Excel sang MySQL

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 825
  • Lượt tải: 738
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

Excel to MySQL là chương trình chuyển đổi bảng của Microsoft Excel vào database của MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên sever MySQL để xuất dữ liệu của MS Excel vào database mới hoặc ghi đè lên nội dung của database MySQL hiện có.

Excel to MySQL

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS Access (bao gồm cả MS Access 2010).

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Windows và Unix sever MySQL.

• Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng Virtual Server.

• Lựa chọn chuyển đổi các bảng tính riêng lẻ.

• Hợp nhất dữ liệu MS Excel vào một cơ sở dữ liệu MySQL hiện có.

• Chuyển đổi file Comma Separated Values (CSV) sang bảng MySQL.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Xuất data nguồn vào file dump của MySQL.

• Hỗ trợ nhiều bộ kí tự.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Yêu cầu:

• MS Excel phải được cài đặt trên hệ thống.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: