Backup4all Professional 7.3.403

🖼️ Cubby 1.0 Lưu trữ và chia sẻ tệp tin miễn phí

🖼️
 • Phát hành: LogMeIn
 • Cubby là một phần mềm được thiết kế với mục đích giúp người dùng chia sẻ tệp tin, thư mục và truy cập các dữ liệu này bất cứ khi nào cần sử dụng.
 • windows Version: 1.0.0.12447
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

🖼️ ArsClip 5.30 Giám sát Clipboard

🖼️
 • Phát hành: JoeJoe
 • ArsClip 5.30 sẽ giám sát Windows clipboard và lưu trữ khoảng 15 (số lượng mặc định) mục văn bản được "copy". ArsClip cho phép bạn hiển thị trong cửa sổ clipboard popup nhiều mục dữ liệu hơn.
 • windows Version: 5.30
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

🖼️ DocFetcher

🖼️
 • Phát hành: Tran Nam Quang
 • DocFetcher là một ứng dụng có mã nguồn mở, ứng dụng này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy các tập tin và tài liệu của bạn. Nó cho phép bạn thực hiện tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng tất cả các tài liệu trong một tập các thư mục có chứa các từ khóa nhất định
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 333

🖼️ Static Windows Live Mail Backup Sao lưu tin nhắn và thiết lập trong Windows Live Mail

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Sao lưu tin nhắn và những thiết lập trong Windows Live Mail rất khó, Windows Live Mail Backup8 sẽ giúp bạn làm công việc này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

🖼️ AJC Active Backup

🖼️
 • Phát hành: AJC software
 • AJC Active Backup ngay lập tức sao lưu các file bạn thay đổi trên máy tính và giữ nhiều phiên bản của file để dễ dàng lấy lại bản cũ khi cần.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 448
Xem thêm Nén - Giải nén