BackupLife 1.6.0

Link Download BackupLife chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Gmail Extract Email Data Software Trích xuất văn bản trong email

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • Gmail Extract Email Data Software là phần mềm để hỗ trợ người sử dụng trích xuất dữ liệu văn bản nhất định trong tài khoản Gmail của họ.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ InDeep File List Maker 1.2 Phần mềm tạo danh sách tập tin

🖼️
 • Phát hành: InDeep Software
 • InDeep File List Maker là phần mềm tạo danh sách tập tin, có thể tìm kiếm tên tập tin và thư mục trong danh sách tập tin được tạo ra từ bất kỳ phiên bản nào trước đó, khi danh sách được lưu dưới định dạng văn bản đơn giản.
 • windows Version: 1.2.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 812

🖼️ Backup to DVD/CD 5.1

🖼️
 • Phát hành: Willow Creek Software
 • Backup To DVD/CD là công cụ mạnh mẽ và dễ dùng để tạo sao lưu thân thiện cho máy tính của bạn. Sao lưu sang DVD/CD sẽ cho bạn quyết định file hay thư mục nào muốn lưu, lưu thông tin đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.726

🖼️ Fast File Encryptor

🖼️
 • Phát hành: Wintools
 • Fast File Encryptor được thiết kế để xử lý nhanh các các tập tin rất lớn. Nó có thể mã hóa hoặc giải mã tập tin, nội dung của các thư mục và chứa rất nhiều công cụ bổ sung so với phiên bản cũ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 496

🖼️ eMule MET Viewer

🖼️
 • Phát hành: Werner Rumpeltesz
 • Với eMule MET Viewer bạn dễ dàng xem, hiển thị và tạo file "known.met" từ eMule. eMule MET Viewer là một công cụ nhỏ, dễ dàng sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 269
Xem thêm Nén - Giải nén